;
WorldTaxSystem
De huidige situatie


Sociaal

Er wordt dubbel betaald, zowel inkomstenbelasting als verbruikersbelasting (btw e.d.).
Mensen die minder verdienen betalen relatief meer dan rijken aan bijdragen via BTW accijnzen ed. Die consumeren thans immers alles wat ze - na inkomstenbelasting - verdienen.
De mensen die met niets beginnen, zijn zeer moeilijk in staat vermogen op te bouwen. Het is niet interessant voor de mensen om te gaan werken. Er ontstaat een slechte arbeidsparticipatie omdat het elkaar helpen niet wordt aangemoedigd door meestal direct te heffen. Het werkt bovendien zwartwerk in de hand. En de zwartwerkers worden thans zwaar bestraft terwijl elkaar helpen een biologische & menselijke noodzakelijkheid is.
Het is niet interessant, en voor veel mensen onmogelijk, om vermogen op te bouwen (mensen zijn minder zelfredzaam). Mensen die eenmaal vermogen hebben, zullen meestal alleen maar meer gaan bezitten. Hun bakje vermogen groeit immers aan met nieuwe inkomsten uit het vermogen, winst en arbeid etc. Ze kunnen zich bovendien laten bedienen van (internationale) fiscale constructies en aldus hun vermogen nog sneller laten groeien, omdat ze minder belasting betalen door die constructies. De vermogensaangroei in de bol is bovendien groter dan het leeglopen van de bol door consumptie. Men kan met andere woorden sparen. En dat vermogen groeit jaar in jaar uit. Dit geeft tussen mensen ongenoegen en help conflicten verder in de hand.

In veel landen is er voor grote groepen mensen geen vermogensopbouw mogelijk zoals hiervoor aangestipt. Dit mede door de inkomstenbelasting. Sociale stelsels brokkelen langzaam maar zeker af. In veel landen bestaan bovendien omvangrijke overheidsschulden. Als de werkende bevolking - die nog geen vermogen heeft - ook dit moet opvangen zal dit mogelijk uiteindelijk onrust geven.Economisch

De huidige belastingheffing is complex en ontwijkbaar en ontduikbaar. Dat is ze zeker in internationale situaties. Gelet op de mondialisering wordt dit probleem groter. Constructies maken en uitvoeren kosten direct en indirect veel geld. Zowel voor de belastingplichtigen zelf als voor de controle-instanties. Er ontstaan bovendien concurrentieverstoringen ten opzichte van degenen die netjes handelen. Die laatste groep zijn vooral de kleine en middelgrote ondernemers. Die kunnen zich immers in mindere mate bedienen van (internationale) constructies.

Zoals hiervoor aangestipt moedigt het huidige systeem ook de arbeidsparticipatie niet aan. Zowel voor loontrekkenden maar ook voor de kleine ondernemers en voor de uitkeringsgerechtigden wordt vermogensvorming bemoeilijkt. Indien men start met winsten of inkomsten wordt meteen “afgetapt” terwijl nog niets is opgebouwd. Bovendien zijn er administratieve lasten en er is een armoedeval voor de mensen in sociale stelsels.
Men blijft zoeken naar een geschikt middel om de economie in balans te brengen, opbloei wordt gevolgd door recessie en ga zo maar door. De doorschieters ondervinden we nu. De kern van de oorzaak is het hebben van te weinig weerstandvermogen bij grote groepen mensen en de hebzucht van een kleine groep mensen.Ecologisch

Er ontstaat vervuiling omdat de goederen te goedkoop zijn en nog te ongedifferentieerd qua belastingdruk worden aangeboden. Milieuschade zit onvoldoende verwerkt in de prijs. Er worden op dit moment goederen geïmporteerd uit landen die weinig op hebben met het milieu. Die goederen moeten juist het zwaarst worden belast. Dat lukt alleen door de heffing te verschuiven van de inkomstenbelasting naar de verbruiksbelasting. Die goederen kunnen dan zwaarder worden getroffen en de betere goederen komen dan aan bod.

Op de menselijke dienst moet inkomstenbelasting worden afgerekend. Terwijl een menselijke dienst juist een geschikt alternatief is ten opzichte van de aanschaf van een goed. Denk aan het inschakelen van de tuinman in plaats van het oude tuinhuis afbreken en er een nieuwe te plaatsen. Of kies voor verantwoorde renovatie in plaats van afbraak en nieuwbouw.

De aanduidingen op de goederen zijn voor veel mensen moeilijk te volgen. Daar moet een helder en eenduidig systeem voor komen. De aanduidingen dienen te corresponderen met het tarief verbruiksbelasting.

Er bestaat nog geen uniform systeem dat een gedegen balans tussen ecologie en economie kan brengen.

Doneren
Bedrag (euro)
Email
Copyright © 2011 - 2017 Stichting WTS, Worldtaxsystem - webdesign by Digiridoo