;
WorldTaxSystem
Index : 

Categorie: Algemeen
Deel 2A, Look deep into nature
Ingezonden door: willemsen
Geplaatst op: 19-08-2015

Inleiding en newtoniaanse beschouwing

Splitsing deel 2 in vier delen (2A, 2B, 2C en 2D)

Dualiteit uitgebreid met onder meer biodiversiteit & carteringen & omgevingspsychologie (waaronder Vitamine G van Maas)

Verfijning en uitbreiding van de autotest &
diverse kleine aanpassingen

Steden van de toekomst ondergebracht in deel 2B (de darwinistische beschouwing)

Deel 2C psychologische beschouwing (in de maak)

Versie: 4
Bekeken: 166
Bestandsgrootte: 2.14 MB


Categorie: Algemeen
Deel 2A, Look deep into nature
Ingezonden door: willemsen
Geplaatst op: 03-11-2015

Inleiding en newtoniaanse beschouwing

Autotest uitgebreid en verder nagekeken door Joris de Caluwe
Sommige formules aangepast
R-en toegevoegd bij product life cycle (PLC)
Podium verder verfijnd
Paragraaf inzake geld, 'jokers' verfijnd, schaf chartaal geld af

Versie: 5
Bekeken: 154
Bestandsgrootte: 2,16 MB


Categorie: Algemeen
Deel 2B, Look deep into nature
Ingezonden door: willemsen
Geplaatst op: 19-08-2015

Een darwinistische beschouwing

Commentaar Marjan Nijland op eerdere versie steden van de toekomst verwerkt.

Splitsing deel 2 in vier delen (2A, 2B, 2C en 2D)

Diverse aanvullingen humane populatie, competitie, samenwerking, universele selectie, bouwstenen van het leven.

Overname in deel 2B van tekst 'steden van de toekomst' uit deel 2a
Steden van de toekomst:
- diverse toevoegingen inzake stedelijke voedselvoorzieningen
- diverse toevoegingen inzake energievoorzieningen
- diverse toevoegingen inzake wegennet, watersysteem en keten, Multi Utility Tunnels

Versie: 2
Bekeken: 165
Bestandsgrootte: 1,67 MB


Categorie: Algemeen
Deel 2B, Look deep into nature
Ingezonden door: willemsen
Geplaatst op: 03-11-2015

Een darwinistische beschouwing

Tekst vlot doorgelezen en her en der aangevuld.
Oplossing voor het rebound effect bij kunstmatige selectie aangedragen.

Versie: 3
Bekeken: 157
Bestandsgrootte: 1,73 MB


Categorie: Algemeen
Deel 4, Tweesnijdend zwaard
Ingezonden door: willemsen
Geplaatst op: 15-02-2016

In dit document treft u, in grote stappen, de verdere gedachten aan die naar onze mening bij een vermogensmutatiebelasting horen.

Versie: 1
Bekeken: 247
Bestandsgrootte: 647,67 KB


Categorie: Algemeen
Deel 4A, Tweesnijdend zwaard
Ingezonden door: willemsen
Geplaatst op: 19-09-2016

De vermogensmutatiebelasting

In deze tweede versie zijn diverse aanvullingen gedaan ten aanzien van de onderworpen
belastingplichtigen, de grondslag, de tariefstructuur, de positieve van buitenlands
belastingplichtigen, de vrijstelling aan vermogen voor natuurlijke personen, de collectieve
vrijstellingen, en de wijze van heffen.

Versie: 0
Bekeken: 147
Bestandsgrootte: 1,76 MB


Categorie: Algemeen
Deel 4A, Tweesnijdend zwaard
Ingezonden door: willemsen
Geplaatst op: 13-07-2018

Deel 4A, Tweesnijdend zwaard
Inleiding en vermogensmutatiebelasting

Versie: 0
Bekeken: 52
Bestandsgrootte: 6,51 MB


Categorie: Algemeen
Deel 4a, Tweesnijdend zwaard update
Ingezonden door: willemsen
Geplaatst op: 17-10-2017

De vermogensmutatiebelasting

In deze tweede versie zijn diverse aanvullingen gedaan ten aanzien van de onderworpen
belastingplichtigen, de grondslag, de tariefstructuur, de positieve van buitenlands
belastingplichtigen, de vrijstelling aan vermogen voor natuurlijke personen, de collectieve
vrijstellingen, en de wijze van heffen.

Versie: 2
Bekeken: 115
Bestandsgrootte: 3,82 MB


Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en verspreiden van beschikbaar gestelde werken.
Teksten door ons geschreven, dienen om wenselijk recht tot stand te brengen. De verwijzingen naar bestaand recht zijn summier en algemeen. U dient de teksten niet voor individuele fiscale afwegingen te gebruiken.
Doneren
Bedrag (euro)
Email
Copyright 2011 - 2017 Stichting WTS, Worldtaxsystem - webdesign by Digiridoo