;
WorldTaxSystem

Missie

Wij denken een oplossing te hebben gevonden voor een tweetal grote mondiale problemen:

een persoonlijke en heel korte uitleg: 

 

Wij streven naar een eerlijker belastingstelsel. Een belastingstelsel dat zorgt voor een betere verdeling van rijkdom en dat zorgt voor evenwicht tussen economie en ecologie.
Maar ook streven we naar een belastingstelsel dat meer evenwicht brengt in de consumptie van goederen. Goederen die ecologisch verstorend zijn, goederen die a-sociaal verkregen zijn (kinderarbeid ed.), goederen die natuurlijke rijkdommen teveel verbruiken. Die worden in het door ons voorgestelde stelsel zwaarder belast. Dus een systeem dat ook zorgt voor evenwicht tussen economie en het verbruik van goederen.

Het was Albert Einstein die ons daartoe de aanzet heeft gegeven. Hij stelde: “The hardest thing to understand on the whole world is the income tax.”
Wij geloven dat we hem hebben begrepen.
Het is niet het inkomen dat belast dient te worden maar de vermogensvorming en het verbruik van goederen.
Enkele kenmerken van ons systeem:

  • Het is eerlijk(betere verdeling welvaart)
  • Eenvoudiger
  • Het voorkomt fraude en corruptie en belast die, als het zich toch voordoet,
  • Het is economisch gunstiger
  • Het zorgt voor stabilisatie van de economie
  • De keuze voor de consument wordt overzichtelijker door de aanduiding van tarieven op slechte goederen(zoals men bijvoorbeeld nu bij auto's ziet).
  • Het geeft meer rust en vrijheid aan de mensen.

Bij de naam worldtaxsystem denkt men misschien aan een onhaalbare mondiale invoering. Het is echter ook goed mogelijk dat een groep van gemeenschappen een dergelijk stelsel invoert, los van de rest van de wereld.

We willen mensen uit verschillende lagen van de samenleving laten participeren. Zodat het allemaal concreet en toepasbaar wordt. We gaan geen luchtkastelen maken.

Verstuur artikel

Doneren
Bedrag (euro)
Email
Copyright 2011 - 2017 Stichting WTS, Worldtaxsystem - webdesign by Digiridoo