;
WorldTaxSystem

Hoe

We gaan dit systeem samen - met u - bouwen! Het is immers voor de mensen en het kan dan het beste door de mensen zelf worden gemaakt. Hoe breder het draagvlak immers is hoe beter. 

Om dit te realiseren is besloten als volgt te gaan werken:

In de statuten van de Stichting WTS is de verplichting opgenomen om open te communiceren. Kritiek, vragen en antwoorden etc. worden desgewenst in de FAQ opgenomen.

Verder is opgenomen dat samenvattende financiële stukken op de website openbaar worden gemaakt.

De Stichting WTS stelt zich onafhankelijk op tegenover instellingen, politiek en andere groeperingen in de samenleving. 

Co-auteurs (de medeontwikkelaars van het systeem, dat kan iedereen dus zijn) hebben het recht op inzage in de financiële administratie en toetsen of de bestedingen overeenkomstig de ideële doelstellingen zijn gebeurd.

Het statutair bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden. Eventuele opbrengsten van de verkoop van boeken etc. dienen ten goede te komen van de doelstellingen.

Zie verder de statuten van de Stichting WTS onder downloads.

Verstuur artikel

Doneren
Bedrag (euro)
Email
Copyright 2011 - 2017 Stichting WTS, Worldtaxsystem - webdesign by Digiridoo